Asta Deltuvienė
Medicinos psichologė

"Žmogus žmogui turi būti savaiminis tikslas, o ne priemonė siekti savo tikslų.” (I. Kantas). Galimybė suprasti žmogų, prisiliesti prie jo gyvenimo, padėti suprasti save ir atrasti naujus kelius bei galias slypinčias kiekviename iš mūsų  - bendriausias tikslas vedantis profesiniame kelyje.

IŠSILAVINIMAS

2021 iki dabar Kognityvinės elgesio terapijos įvadinis kursas, Lietuvos sveikatos mokslų universiteta

2013 – 2016 Vytauto Didžiojo Universitetas, Socialinių mokslų fakultetas, psichologijos studijų programa, sveikatos psichologijos magistro kvalifikacinis laipsnis.  

2008 – 2013 Vytauto Didžiojo Universitetas, Socialinių mokslų fakultetas, psichologijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis.

1985 – 1992 Kauno Julijanavos vidurinė mokykla.

PAPILDOMI MOKYMAI

2020 m. „Psichologinis konsultavimas nuotoliniu būdu psichikos sveikatos specialistams“, kvalifikacijos tobulinimo kursai, EVS group.

2020 m. „Vaiko ir šeimos gerovė Lietuvoje: kur esame ir kur link einame?“, VDU  Socialinių mokslų fakulteto nacionalinis mokslinis seminaras.

2020 m. „Psichosocialinė reabilitacija psichiatrijoje: įvairiapusis požiūris į komandą“, Lietuvos psichiatrų asociacijos mokslinė praktinė konferencija.

2019 m.„Pagalba metantiems rūkyti“ projekto, skirto konsultantams dirbantiems su priklausomybe nuo nikotino turinčiais asmenimis ir jų artimiasiais mokymai, 60 val.

2018 m.„Psichoaktyvių medžiagų vartotojų motyvacinis interviu“, 16 val. kvalifikacijos kėlimo kursai.

2015-2016 m. Respublikinis priklausomybės ligų centras, Kauno filialas, Vaikų ir Jaunimo skyrius. 155 val. kvalifikacinė specialybės praktika. Priklausomybe sergančių pacientų psichologinis ištyrimas, individualus konsultavimas, užsiėmimų vedimas, motyvavimas.

2014-2015 m. Respublikinis priklausomybės ligų centras, Kauno filialas, Vaikų ir Jaunimo skyrius. 77 val. kvalifikacinė specialybės praktika. Priklausomybe sergančių pacientų psichologinis ištyrimas, individualus konsultavimas, užsiėmimų vedimas, motyvavimas.

2014 m. „Alkoholio, tabako ir kitokių psichoaktyvių medžiagų vartojimas su sveikata susijusios gyvenimo kokybės kontekste“, Kauno regiono plėtros agentūros organizuota konferencija.

Konferencijai paruoštas ir pristatytas pranešimas „Psichologinio funkcionavimo ir sveikatos rodiklių sąsajos su psichoaktyvių medžiagų vartojimu“.

1987  – 1993 m. Juozo Gruodžio muzikos mokykla – fortepijono specialybės kursas.

DARBO PATIRTIS

2024 iki dabar         „Savęs pažinimo centras“, psichologė. Individualios konsultacijos, grupiniai užsiėmimai.

2020 iki dabar         „Psichologinės paramos ir konsultavimo centras“, psichologė. Individualios

suaugusiųjų, vaikų konsultacijos

2019-2020 m.          „Pagalba metantiems rūkyti“ projekto, konsultantė.

2018-2023 m.           Respublikinis priklausomybės ligų centras, Kauno filialas, Vaikų ir

                                    Jaunimo skyrius, medicinos psichologas. Priklausomybe sergančių vaikų ir

                                   jų šeimos narių bei artimųjų konsultavimas, užsiėmimų stacionare

                                   besigydantiems pacientams vedimas,

                                   bendradarbiavimas su kitais specialistais, kuriant ir vykdant individualius

                                   reabilitacijos programos planus, norintiems atsisakyti priklausomybės  

                                   problemų.

Daugiau: