Bendruomenės kūrimas

Bendruomenė kuriama nuo pat pirmos gydymosi dienos centre visose užimtumo veiklose ir pertraukų metu. Tačiau kuriamas ryšys labiausiai juntamas bendruomenės susirinkimuose, kuriuose dalyvauja personalo nariai ir pacientai.

Šių susirinkimų tikslas – būnant bendroje aplinkoje visiems susipažinti su naujais bendruomenės nariais, atsisveikinti su baigiančiais gydymą, pasidalinti savo pastebėjimais, pasiūlymais ir idėjomis apie Savęs pažinimo centro veiklą (užimtumus, organizuotumą), paliūdėti dėl nesėkmių ar pasidalinti asmeniniais pasiekimais.

Bendruomenės susirinkimų teikiama nauda gydymosi procese: susirinkimas svarbus formuojant bendrumo, bendradarbiavimo jausmą, svarbi ir pacientui suteikiama atsakomybė pravesti susirinkimą. Taip žmogus gali pasijusti dar svarbesnis savo gydymo procese; susirinkimo vedimas gali būti pirmas žingsnis, įveikiant savo baimes, ugdant savivertę ir atsakomybė už bendrą, kartu leidžiamą laiką.

SAVĘS PAŽINIMO CENTRE šias paslaugas teikia: