Muzikos terapija

Muzikos terapijos užsiėmimų metu grupės dalyviai parenka įviarias dainas ar muzikinius kūrnius, kuriuos drauge kaluso ir aptaria. Šių veiklų metu užmezgamas tarpusavio santykis, kuris leidžia žmogui patyrinėti save: koks aš esu grupėje? kaip jaučiuosi išreikšdamas save? kuo šis procesas man svarbus? kaip galėčiau padėti sau, kad buvimas grupėje su kitais man būtų lengvesnis? Tad vienu metu dalyvis tyrinėja ne tik save, bet tuo pačiu ir ieško naujų elgesio būdų, lavina savo kūrybinį mąstymą, stiprina individualumo jausmą, mokosi duoti ir priimti palaikymą iš aplinkinių.


SAVĘS PAŽINIMO CENTRE šias paslaugas teikia: