Socialinio darbuotojo konsultacija

Socialinių paslaugų tikslas – sudaryti sąlygas asmeniui (šeimai) ugdyti ar stiprinti gebėjimus ir galimybes spręsti savo socialines problemas, palaikyti socialinius ryšius su visuomene, taip pat padėti įveikti patiriamą socialinę atskirtį.

Socialinio darbuotojo individualiose konsultacijose pokalbio metu išsiaiškinami kliento patiriami sunkumai, nesėkmės, teikiama informacija jam rūpimais klausimais, tokiais kaip socialinės išmokos, gyvenamosios vietos klausimas, ir padedamos spręsti kylančios problemos.

SAVĘS PAŽINIMO CENTRE šias paslaugas teikia: